سرور مجازی اختصاصی مدیریت شده مخصوص سایت های پر بازدید

منابع اختصاصی ( رم - سی پی یو - ترافیک - هارد و ...)/ مانیتورینگ 24 ساعته / بدون نیاز به دانش فنی / مدیریت توسط کارشناسان با تجربه

PRO-HW1GB

سرور مجازی اختصاصی مدیریت شده
قابلیت ارتقای رم اختصاصی تا 16 گیگابایت
قابلیت ارتقای هسته سی پی یو تا 24 هسته
قابلیت ارتقای هسته سی پیو دیتا بیس تا 16 هسته
قابلیت ارتقای ترافیک ماهیانه تا 120.000 گیگابایت
ضمانت دسترسی %99
پشتیبانی 24 ساعته
مانیتورینگ 24 ساعته سرور مجازی
مدیریت سرور مجازی توسط کارشناسان با تجربه
آنتی دیداس ، فایروال سخت افزای ، آنتی شل
7 روز گارانتی برگشت وجه

 • 1000 مگابایت فضای هاست
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود بقیه امکانات
 • روزانه ، هفتگی ، ماهانه بک آپ گیری
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
PRO-HW2GB

سرور مجازی اختصاصی مدیریت شده
قابلیت ارتقای رم اختصاصی تا 16 گیگابایت
قابلیت ارتقای هسته سی پی یو تا 24 هسته
قابلیت ارتقای هسته سی پیو دیتا بیس تا 16 هسته
قابلیت ارتقای ترافیک ماهیانه تا 120.000 گیگابایت
ضمانت دسترسی %99
پشتیبانی 24 ساعته
مانیتورینگ 24 ساعته سرور مجازی
مدیریت سرور مجازی توسط کارشناسان با تجربه
آنتی دیداس ، فایروال سخت افزای ، آنتی شل
7 روز گارانتی برگشت وجه

 • 2000 مگابایت فضای هاست
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود بقیه امکانات
 • روزانه ، هفتگی ، ماهانه بک آپ گیری
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
PRO-HW5GB

سرور مجازی اختصاصی مدیریت شده
قابلیت ارتقای رم اختصاصی تا 16 گیگابایت
قابلیت ارتقای هسته سی پی یو تا 24 هسته
قابلیت ارتقای هسته سی پیو دیتا بیس تا 16 هسته
قابلیت ارتقای ترافیک ماهیانه تا 120.000 گیگابایت
ضمانت دسترسی %99
پشتیبانی 24 ساعته
مانیتورینگ 24 ساعته سرور مجازی
مدیریت سرور مجازی توسط کارشناسان با تجربه
آنتی دیداس ، فایروال سخت افزای ، آنتی شل
7 روز گارانتی برگشت وجه

 • 5000 مگابایت فضای هاست
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود بقیه امکانات
 • روزانه ، هفتگی ، ماهانه بک آپ گیری
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
PRO-HW7.5GB

سرور مجازی اختصاصی مدیریت شده
قابلیت ارتقای رم اختصاصی تا 16 گیگابایت
قابلیت ارتقای هسته سی پی یو تا 24 هسته
قابلیت ارتقای هسته سی پیو دیتا بیس تا 16 هسته
قابلیت ارتقای ترافیک ماهیانه تا 120.000 گیگابایت
ضمانت دسترسی %99
پشتیبانی 24 ساعته
مانیتورینگ 24 ساعته سرور مجازی
مدیریت سرور مجازی توسط کارشناسان با تجربه
آنتی دیداس ، فایروال سخت افزای ، آنتی شل
7 روز گارانتی برگشت وجه

 • 7500 مگابایت فضای هاست
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود بقیه امکانات
 • روزانه ، هفتگی ، ماهانه بک آپ گیری
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
PRO-HW10GB

سرور مجازی اختصاصی مدیریت شده
قابلیت ارتقای رم اختصاصی تا 16 گیگابایت
قابلیت ارتقای هسته سی پی یو تا 24 هسته
قابلیت ارتقای هسته سی پیو دیتا بیس تا 16 هسته
قابلیت ارتقای ترافیک ماهیانه تا 120.000 گیگابایت
ضمانت دسترسی %99
پشتیبانی 24 ساعته
مانیتورینگ 24 ساعته سرور مجازی
مدیریت سرور مجازی توسط کارشناسان با تجربه
آنتی دیداس ، فایروال سخت افزای ، آنتی شل
7 روز گارانتی برگشت وجه

 • 10000 مگابایت فضای هاست
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود بقیه امکانات
 • روزانه ، هفتگی ، ماهانه بک آپ گیری
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
PRO-HW15GB

سرور مجازی اختصاصی مدیریت شده
قابلیت ارتقای رم اختصاصی تا 16 گیگابایت
قابلیت ارتقای هسته سی پی یو تا 24 هسته
قابلیت ارتقای هسته سی پیو دیتا بیس تا 16 هسته
قابلیت ارتقای ترافیک ماهیانه تا 120.000 گیگابایت
ضمانت دسترسی %99
پشتیبانی 24 ساعته
مانیتورینگ 24 ساعته سرور مجازی
مدیریت سرور مجازی توسط کارشناسان با تجربه
آنتی دیداس ، فایروال سخت افزای ، آنتی شل
7 روز گارانتی برگشت وجه

 • 15000 مگابایت فضای هاست
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود بقیه امکانات
 • روزانه ، هفتگی ، ماهانه بک آپ گیری
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
PRO-HW20GB

سرور مجازی اختصاصی مدیریت شده
قابلیت ارتقای رم اختصاصی تا 16 گیگابایت
قابلیت ارتقای هسته سی پی یو تا 24 هسته
قابلیت ارتقای هسته سی پیو دیتا بیس تا 16 هسته
قابلیت ارتقای ترافیک ماهیانه تا 120.000 گیگابایت
ضمانت دسترسی %99
پشتیبانی 24 ساعته
مانیتورینگ 24 ساعته سرور مجازی
مدیریت سرور مجازی توسط کارشناسان با تجربه
آنتی دیداس ، فایروال سخت افزای ، آنتی شل
7 روز گارانتی برگشت وجه

 • 20000 مگابایت فضای هاست
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود بقیه امکانات
 • روزانه ، هفتگی ، ماهانه بک آپ گیری
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
PRO-HW25GB

سرور مجازی اختصاصی مدیریت شده
قابلیت ارتقای رم اختصاصی تا 16 گیگابایت
قابلیت ارتقای هسته سی پی یو تا 24 هسته
قابلیت ارتقای هسته سی پیو دیتا بیس تا 16 هسته
قابلیت ارتقای ترافیک ماهیانه تا 120.000 گیگابایت
ضمانت دسترسی %99
پشتیبانی 24 ساعته
مانیتورینگ 24 ساعته سرور مجازی
مدیریت سرور مجازی توسط کارشناسان با تجربه
آنتی دیداس ، فایروال سخت افزای ، آنتی شل
7 روز گارانتی برگشت وجه

 • 25000 مگابایت فضای هاست
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود بقیه امکانات
 • روزانه ، هفتگی ، ماهانه بک آپ گیری
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
PRO-HW30GB

سرور مجازی اختصاصی مدیریت شده
قابلیت ارتقای رم اختصاصی تا 16 گیگابایت
قابلیت ارتقای هسته سی پی یو تا 24 هسته
قابلیت ارتقای هسته سی پیو دیتا بیس تا 16 هسته
قابلیت ارتقای ترافیک ماهیانه تا 120.000 گیگابایت
ضمانت دسترسی %99
پشتیبانی 24 ساعته
مانیتورینگ 24 ساعته سرور مجازی
مدیریت سرور مجازی توسط کارشناسان با تجربه
آنتی دیداس ، فایروال سخت افزای ، آنتی شل
7 روز گارانتی برگشت وجه

 • 30000 مگابایت فضای هاست
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود بقیه امکانات
 • روزانه ، هفتگی ، ماهانه بک آپ گیری
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
PRO-HW40GB

سرور مجازی اختصاصی مدیریت شده
قابلیت ارتقای رم اختصاصی تا 16 گیگابایت
قابلیت ارتقای هسته سی پی یو تا 24 هسته
قابلیت ارتقای هسته سی پیو دیتا بیس تا 16 هسته
قابلیت ارتقای ترافیک ماهیانه تا 120.000 گیگابایت
ضمانت دسترسی %99
پشتیبانی 24 ساعته
مانیتورینگ 24 ساعته سرور مجازی
مدیریت سرور مجازی توسط کارشناسان با تجربه
آنتی دیداس ، فایروال سخت افزای ، آنتی شل
7 روز گارانتی برگشت وجه

 • 40000 مگابایت فضای هاست
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود بقیه امکانات
 • روزانه ، هفتگی ، ماهانه بک آپ گیری
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
PRO-HW50GB

سرور مجازی اختصاصی مدیریت شده
قابلیت ارتقای رم اختصاصی تا 16 گیگابایت
قابلیت ارتقای هسته سی پی یو تا 24 هسته
قابلیت ارتقای هسته سی پیو دیتا بیس تا 16 هسته
قابلیت ارتقای ترافیک ماهیانه تا 120.000 گیگابایت
ضمانت دسترسی %99
پشتیبانی 24 ساعته
مانیتورینگ 24 ساعته سرور مجازی
مدیریت سرور مجازی توسط کارشناسان با تجربه
آنتی دیداس ، فایروال سخت افزای ، آنتی شل
7 روز گارانتی برگشت وجه

 • 50000 مگابایت فضای هاست
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود بقیه امکانات
 • روزانه ، هفتگی ، ماهانه بک آپ گیری
 • دایرکت ادمین کنترل پنل