فعال سازی همکاری در فروش

از این پس کاربران گرامی میتوانند  با مراجعه به  ناحیه کاربری قسمت بازاریابی  لینک و کد معرف خود را دریافت و با معرفی  هر  کاربر  سود  دریافت کنند